Hur har du gått tillväga rent praktiskt när du genomförde själva datainsamlingen? Redogör för hur du har kommit i kontakt med dina informanter/respondenter. På vilken plats genomfördes datainsamlingen och varför? Hur lång tid tog den? Hur konstruerades intervju/observationsfrågor/enkät? Har du prövat dina frågor i en pilotintervju/enkät? Har du ett bortfall i en enkätundersökning så bör det beskrivas och diskuteras.