Du kan välja om du vill ha med ett förord om du är ensamförfattare. Vid par-skrivning ska det framgå i förordet hur arbetet har fördelats mellan uppsatsförfattarna. I förordet kan du tacka de personer som har bidragit till att du har kunnat skriva ditt arbete.