Startsida

Välkommen till webbplatsen för Självständigt arbete!

Självständigt arbete

Denna webbplats är ett komplement till schemalagda föreläsningar och kurslitteratur i kursen "Självständigt arbete". Här hittar du bland annat information om vad ett självständigt arbete ska innehålla, hålltider, filresurser och mycket annat.