Hitta skrivkompis

Hitta skrivkompis

Inom ramen för lärarutbildningen skriver man sitt självständiga arbete parvis. Att självständigt genomföra en mindre undersökning/utvecklingsarbete och författa en skriven rapport kring valt område, är en krävande och många gånger ensam uppgift. Att samarbeta med någon gör att man hela tiden har en intresserad samtalspartner. Erfarenheten har visat att genomströmningen av färdiga studentarbeten ofta är större när man arbetar parvis än när man arbetar själv.

Om du behöver hjälp med att hitta en skrivkompis, klicka på länken längst ner på denna sida. Där kan du kort beskriva ditt intresseområde och dina kontaktuppgifter (namn, kursnivå GN/AN, kurskod, mejl alt mobilnummer). Tänk på att hellre beskriva ditt intresseområde i vida termer, då är det enklare att hitta någon som delar ditt intresse än om du skriver alltför specifikt. Ofta är det en process att verkligen hitta fram till ett avgränsat område att undersöka, och då underlättas den processen om man har en vid utgångspunkt. Pröva också att själv ta kontakt, med någon student som presenterat sitt intresseområde under fliken.

Att skriva examensarbete

Vid Specialpedagogiska institutionen skriver alla examensarbete två och två. Om man av speciella skäl önskar skriva enskilt ska en anhållan om detta först skickas till studierektor vid institutionen, senast den 1 september (inför kommande läsår).

 Anhållan om avsteg från regeln om att skriva examensarbete parvis (349 Kb)

Blankett skickas till:

Registrator
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa