Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) flätas kontinuerligt in i de båda programmen och utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda studierna.

Samverkansavtal med kommuner

Speciallärar- och specialpedagogprogrammen ingår i det Samverkansavtal som tecknats mellan Stockholms universitet och kommuner i Stockholms län för verksamhetsförlagda fältstudier i lärarutbildningarna. Med kommuner utanför Stockholms län tecknas särskilda överenskommelser.

Mer information

Har du frågor om placeringen på skola/verksamhet är du välkommen att kontakta institutionens samordnare för verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)
Noelle Rossnahan, vff@specped.su.se