De verksamhetsförlagda fältstudierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen under kursen Yrkesspecifika kompetenser och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter. som genomförs i klasser eller grupper inom förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium - beroende på specialisering. 

Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer och uppgifter utifrån det material som samlats in under de fältförlagda studierna. Uppgifterna presenteras i VFF-guiden och mer detaljerat i studiehandledningen som kursansvarig förser studenterna med. Kursansvarig svarar på frågor om uppgifternas innehåll och omfattning. 

I den reviderade VFF-guiden finns övergripande information om placering, kontaktpersoners uppdrag, ekonomisk ersättning, studentens ansvar och uppgiftsbeskrivningar.

Information till studenter med VFF med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska verksamhetsförlagda fältstudier bedrivas som vanligt. Men det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFF som det var tänkt. Du eller anhörig kanske är eller blir sjuk, skolan eller förskolan kanske inte kan ta emot, måste anpassa sin undervisning eller tvingas att stänga.

På grund av coronakrisen har universitetet beslutat att under vårterminen vid behov tillåta avsteg från vad som sägs i kursplaner, till exempel om obligatoriska moment och sätt att examinera. Alla behov av avsteg vid VFF planeras individuellt. Planering sker mellan studenten och kursansvarig och överenskommelsen dokumenteras.

VFF-placering - tre olika sätt

1. Placering i Stockholm i enlighet med överenskommelse

Det finns en överenskommelse mellan Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen och Storstockholm, det  vill säga kommuner i samverkan inom Stockholms län. Överenskommelsen innebär att studenterna placeras per automatik i någon verksamhet, beroende på program/inriktning, av ansvarig VFF–samordnare i sin hemkommun.

I dagsläget har 12 av länets 26 kommuner skrivit under överenskommelsen för samverkan. De är Ekerö, Nynäshamn, Södertälje, Huddinge, Tyresö, Stockholm, Täby, Vallentuna, Järfälla, Sigtuna, Salem och Nykvarn

Utgångspunkten för placering är studentens folkbokföringsadress. 

Så här går det till att få en placering:

Varje kommun har en samordnare för VFF/VFU.

  • Specialpedagogiska institutionen skickar listor med studenters folkbokföringsadress, utbildning och inriktning till samordnaren i respektive kommun.
  • Samordnaren i kommunen kontaktar förskolor/skolor som utser en kontaktperson och informerar studenten om sin placering.
  • Studenten tar kontakt med kontaktpersonen på tilldelad förskola/skola.
  • Senast 15 december ska placeringen vara klar.

2. Placering i övriga kommuner i Storstockholm

Övriga kommuner inom Storstockholm är Botkyrka, Danderyd, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Är studenten folkbokförd i någon av dessa kommuner ska studenten kontakta kommunens samordnare för VFF/VFU och ge sig tillkänna. Tillsammans kommer ni överens om hur placering ska gå till. Studenten fyller i den digitala placeringsblankett som kommer att skickas ut till den mailadress som finns registrerad i Ladok. Uppgifterna som ska fyllas i är bl. a kontaktuppgifter till förskolans/skolans rektor/förskolechef samt uppgifter om kontaktpersonen på enheten.

Senast 15 december ska placeringen vara klar.

3. Placering utanför Storstockholm

Studenter som bor i en annan kommun än inom Storstockholm ordnar sin VFF placering på egen hand och informerar sedan institutionen genom att fylla i uppgifter i den digitala placeringsblankett som skickas ut till den mailadress som finns registrerad i Ladok. Uppgifterna som ska fyllas i är bl. a kontaktuppgifter till förskolans/skolans rektor/förskolechef samt uppgifter om kontaktpersonen på enheten.
 
Senast 15 december ska placeringen vara klar.

Läs mer om förfarandet och blanketter i VFF-guiden

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta institutionens samordnare för verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, Liselotte ”Lotta” Fries, vff@specped.su.se. För frågor om ersättning och fakturering, vänligen kontakta VFF-faktura@specped.su.se. Gäller det frågor som rör innehåll i VFF:n, vänd dig till respektive kursansvarig som du hitar i VFF guiden.