Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning i specialpedagogik

Uppdragsutbildning innebär att en uppdragsgivare (skola, kommun, företag, myndighet eller organisation) beställer en utbildning av en högskola eller ett universitet för sin personal.

Specialpedagogiska institutionens uppdragsutbildning utformas och ges inom alla områden där institutionens kompetens kan vara intressant och bidra till god utveckling och meningsfullt lärande i en rättvis undervisningsmiljö.

Våra uppdragsutbildningar i specialpedagogik kan vara både poänggivande och icke poänggivande. Tillsammans förhandlar vi fram former som passar det behov uppdragsgivaren beskriver: föreläsningar, seminarier eller andra insatser.

Samma kvalitetskrav gäller för uppdragsutbildning som för reguljär utbildning. Den som med godkänt resultat genomfört en poänggivande uppdragsutbildning har rätt att pröva att tillgodoräkna sig uppdragsutbildningen för fortsatta studier.

Skriftliga avtal upprättas vid all uppdragsutbildning. Avgiften beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Verksamheten leds av prefekten och samordnas av en studierektor på Specialpedagogiska institutionen.

Bokmärk och dela Tipsa