Tema 2017 - Språkstörning

Årets tema för Specialpedagogikens dag den 15 mars är Språkstörning, där vi under dagen kommer att presentera aktuell forskning inom området. Årets utländska föreläsare är Julie Dockrell från Institute of Education, University College London, som presenterar olika evidensbaserade insatser för språkstöttning i förskola och skola. Docent Christian Waldmann (Linnéuniversitetet) talar om hur vi tillämpat Julies forskning i Sverige. Ulrika Ådén, barnläkare och professor (Karolinska Institutet) berättar om sin forskning som studerar utveckling hos för tidigt födda barn, särskilt hjärnans utveckling och de olika konsekvenser som kan uppstå och vad som kan skydda det lilla barnet. Lisen Kjellmer, lektor, leg. logoped, Ph.D. (Specialpedagogiska institutionen) tar upp forskning inom förskola och skola. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) delger oss hur de kan stödja lärare och förskollärare i arbetet med barn och elever med språkstörning.

Program

Lokal: Aula Magna (se karta nedan)
 

8.00 Kaffe och registrering  
9.00-9.10 Introduktion Diana Berthén,
prefekt vid Specialpedagogiska institutionen
9.10-9.50 Från kuvös till skola. Hjärnans utveckling
hos för tidigt födda barn
Ulrika Ådén,
barnläkare och professor, Karolinska Institutet
9.50-10.20 "The Improvements" –
improvisationsteater och musik
 
10.20-10.50 Paus  
10.50-11.30 Språkliga profiler hos barn med autismspektrumtillstånd
utan intellektuell funktionsnedsättning
Liselotte Kjellmer,
lektor, leg. logoped, Ph.D. Specialpedagogiska institutionen
11.30-13.00 Lunch på egen hand  
13.00-13.30 På vilka sätt kan vi stödja lärare i arbetet med barn
och elever med språkstörning
Pia Rehn,
rådgivare,
Specialpedagogiska skolmyndigheten

13.30-14.30

Språkutvecklande undervisning: lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner

 

Christian Waldmann,
FD, Docent i nordiska språk,
Institutionen för svenska språket,
Linnéuniversitetet
14.30-15.00 Kaffe  
15.00-16.10

Language support in the classroom: Why do we need it and what should it look like?

 

Julie Dockrell, professor,
London University Collage