Årets tema 2018 var Elevhälsa. 

Följande föreläsningar filmades av UR:

Lyckade arbetssätt för elever med autism: Samuel L. Odom, professor of Special Education at the University of North Carolina at Chapel Hill och hedersdoktor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, gästprofessor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Frisk- och riskfaktorer i skolmiljö: Maria Rosaria Galanti, adjungerad professor i epidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Verktyg för känslomässiga kompetenser: Lilianne Eninger, docent i psykologi, univ.lektor i utvecklingspsykologi. Hanna Ginner Hau, leg. psykolog, fil. dr i psykologi, univ.lektor i specialpedagogik samt Mina Sedem, fil. dr i psykologi, univ.lektor i specialpedagogik. Båda vid Stockholms universitet.

Samband mellan skola, elevers skolprestation och hälsa: Bitte Modin, professor och Mia Granvik Saminathen, doktorand, presenterar resultat från pågående skolprojekt. Institutionen för folkhälsovetenskap. CHESS/SoRAD.

Barn och ungdomars hälsa och välbefinnande: Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet.

________________________________________________________________________

Evenemanget spelades in av UR och sänds i Kunskapskanalen, under punkten UR Samtiden. Varje föreläsning med sin egen titel.

URplay/URskola
Programmen kommer som vanligt att finnas tillgängliga på www.urplay.se i cirka ett halvår och återfinns sedan på www.urskola.se (Sök på programtitel eller medverkande)