Årets tema 2019 var: Lek, musik, bild och kreativ lek.
Vilken plats kan dessa ha inom specialpedagogiken?

Följande filmer kan du se på UR Samtiden:

Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet
Forskarna Eva Siljehag, lektor i specialpedagogik, Samuel L Odom, professor och hedersdoktor i specialpedagogik och Maria Glad, doktorand i specialpedagogik, förklarar begreppet "play time/social time".

Lek med tecken
Vad skiljer mellan att kreativt beskriva till exempel en katt eller en räv på teckenspråk? Här visar döva teckenspråksaktören och poeten Debbie Zacsko Renni från Riksteatern prov på kreativet i teckenspråkets värld.

Att lära barn lära sig själva/The Learning Power Approach: Teaching Learners to Teach Themselves
Använd inte historieböckerna som en bibel, utan som något eleverna kritiskt kan granska. Det säger Guy Claxton, Visiting professor of Education at Kings College, London och författare, och slår ett slag för kreativt och kritiskt lärande.

Musikens roll i barns utveckling
Såväl utvecklingsprocessen som talets utveckling snabbas upp när barn får gå i särskild musikundervisning. Det säger forskaren Tanja Linnavalli från universitetet i Helsingfors.

Att genom lek stödja och stimulera socaiala relationer
Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel. Genom att studera barn i rollspel blir betydelsen av deras sociala erfarenheter mycket tydligare.

Lek och lärande och berättarförmåga
Psykologiforskarna Hanna Hau och Heidi Selenius håller en introduktion om berättarförmåga och hur den är en förutsättning för skolframgång. Speciallärarna Maria Walter och Anna Ingvarsdotter berättar om "playful writing-metoden".

Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen
Hur ska specialpedagogiken anpassas i de estetiska ämnena? Detta har undersökts av Barbro Johansson, universitetslektor i specialpedagogik, och Lisa Öhman, universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik.

________________________________________________________________________

Evenemanget spelades in av UR och sänds på UR Samtiden. Programmen kommer att finnas tillgängängliga i cirka ett halvår.