Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Specialpedagogikens dag är kostnadsfri och öppen för alla.

Temat för Specialpedagogikens dag 2016 är "Nyanlända". I år träffar du föreläsare från Nya Zeeland, USA och flera svenska lärosäten, men även personer från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Länsstyrelsen.

Programtider

9.00 Samling i höger hörsal, Aula Magna

9.15 Margareta Ahlström, prefekt Specialpedagogiska institutionen inledningstalar

9.30 – 10.15 Monica Axelsson (professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik). Tema: "Nyanlända -lärande och inklusion" Mer info

10.15 – 10.30 MUSIKUNDERHÅLLNING

10.30-11.00 KAFFEPAUS

11.10 – 11.30 Magnus Berg (Migrationsverket). Tema: "Alla talar idrottens språk", om Alvik Baskets arbete med flyktingungdomar Mer info

11.30 – 12.10 Sam Yildirim (utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholms län). Tema: "Integration eller etablering". Sam reder ut begreppen: Nyanländ, flykting, invandrad, etablerad, integrerad och svarar på frågan: Vad vore Sverige utan invandring? Mer info

12.10 LUNCH (på egen hand)

_________________________________________________________________________________

På eftermiddagen väljer deltagarna mellan tre seminariegrupper och träffar intressanta föreläsare som belyser årets tema ur olika perspektiv. Välj ett av eftermiddagens seminarier.

 

Blå seminariet

Lokal: Aula Magna, Vänster
Moderator: Helen Knutes Nyqvist

Gröna seminariet

Lokal: Aula Magna, Höger
Moderator: Anna-Carin Rehnman 

Röda seminariet

Lokal: Hörsal 5
(Södra huset)
Moderator: Emelie Cramér-Wolrath

13.15-14.00

Pille Pensa Hedström (undervisningsråd på Skolverket) samt Heléne Sandström (projektansvarig) och Maria Nordlund (projektledare) i Primgruppen.

"Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper"

13.15-14.00
Susan Sandall (professor, University of Washington), "Tiered Systems of Support for Young Dual Language Learners" Mer info

13.15-14.00
Denho Özmen (rådgivare på SPSM), "Mötas: ett webbaserat stödmaterial"

14.00-14.45
Elisabeth Lindén, (undervisningsråd på Skolverket) "Samverkan kring flerspråkiga elevers läsning och skrivning"
14.00-14.45
Mara Allodi Westling (professor i specialpedagogik, Stockholms universitet), "Erfarenheter av internationella interventioner för barn med traumatiska erfarenheter"

14.00-14.45
Suzanne Pettersson och Elin Fhölenhag (rådgivare på SPSM), ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan”: stödmaterial"

14.45 - 15.00 Paus 14.45 - 15.00 Paus 14.45 - 15.00 Paus
15.00-15.45
Murray Gadd (fil.dr. från New Zealand, gästlektor Specialpedagogiska institutionen), "The teaching of writing for struggling writers, especially boys, students with another mothertongue and refugees"  
15.00-15.45
Hassan Sharif (adjunkt i pedagogik och doktorand i utbildningspsykologi Södertörns högskola och Uppsala universitet), "Vad möter nyanlända elever under sin introduktionsutbildning?"

15.00-15.45
Auli Skoglund Poussu (rådgivare på SPSM), "Flerspråkig kartläggning: metodmaterial"

 

Inspelning
UR Samtiden
Föreläsningarna från Specialpedagogikens dag kommer att sändas i Kunskapskanalen.

URplay/URskola
Varje föreläsning har sin titel. Programmen kommer som vanligt att finnas tillgängligt på www.urplay.se i cirka ett halvår och återfinns sedan på www.urskola.se . Sök på programtitel eller medverkande.