Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar.

Lärare och forskare på Specialpedagogiska institutionen presenterar tillsammans med olika samarbetspartners institutionens verksamhet som t.ex. forskning, kurser, utbildningar, samarbete med kommuner, skolor och andra lärosäten.

Specialpedagogikens dag är kostnadsfri och öppen för alla.

Åhörarkopior

Här kan du ladda ner presentationsmaterialet från Specialpedagogikens dag 2013. Fler presentationer kommer inom kort.

Seminarie A:
Ulf Jederlund - Musik och språk, ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling (1754 Kb)
Eva Siljehag, Helen Knutes Nyqvist - Specialpedagogik och estetik – varför och hur då (973 Kb)
Lena Sjöberg - Med Kulturen som redskap! Mod att delta! Mod att ta plats! Mod att uttrycka sig! Länk till video: Glimtar från projektet Modiga Barn

Seminarie B:
Ulla Ek - Är vi alla stöpta i samma form (780 Kb)
Diana Berthén - Att organisera undervisning för lärande (321 Kb)