Åhörarkopior

Eva Edström Fors: Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05) (219 Kb)
Ulla Ek et al: An Audit of teenagers (196 Kb)
Ulla Ek: En studie av en grupp ungdomar på IV-gymnasiet (2472 Kb)
Ulla Ek: Språkstörning, en uppföljningsstudie (91 Kb)

Program

Temat för Specialpedagogikens dag 2012 var samverkan. Hur kan olika yrkesprofessioner i t.ex. skola, fritidsverksamhet, kommun och Polis samverka för att hjälpa och stödja barn och ungdomar i utsatta situationer?

Program Specialpedagogikens dag 2012 (130 Kb)