Läs sammanfattande artikel om Specialpedagogikens dag 2011

Åhörarkopior

Ulla Ek: Inte behörig till gymnasiet (3040 Kb)
Barbro Johansson: Samtal med flickor som har ett åtgärdsprogram (3340 Kb)
Lindén & Salo: Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning (3178 Kb)
Palmius & Rådbrink: Pedagogisk utredning och bedömning (677 Kb)

Program

Program Specialpedagogikens dag (42 Kb)

Presentation av medverkande och föreläsare

Ahlström, Margareta, Fil.dr i psykologi, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut, prefekt Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Andersson, Fia, lektor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Bárány, Ann-Sofie, manusförfattare till pjäsen "Konsultationen", Unga Klara.

Berglund, Eva, lektor, Barn och ungdomsvetenskap.

Cox Eriksson, Christine, doktorand i SPRINT projektet, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Deinoff, Gustav, skådespelare, Unga Klara.

Ek, Ulla, professor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Iwarsson, Petter, socialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi (steg 1), arbetar inom BRIS.

Johansson, Barbro, adjunkt, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Landgré, Inga, skådespelare, Unga Klara.

Lindén, Elisabeth, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Myrberg, Mats, professor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Nilsson, Inger, adjunkt, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Osten, Suzanne, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara.

Rådbrink, Lennart, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Sahlin, Birgitta, lektor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Salo, Gunilla, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Uddenberg, Erik, dramatiker, Unga Klara.