Specialpedagogikens dag 2010 är öppen för alla som är intresserade och kostnadsfri. Datum för Specialpedagogikens dag 2010 är onsdag 10 mars och temat är ”Ledarskap och specialpedagogiska frågor”. Konferensen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk.

Program

Program (49 Kb)

Ramarna för Specialpedagogikens dag 2010 är att förmiddagen genomförs i aulan i hus Ellen Key (K-aulan) på Campus Konradsberg, Kungsholmen i Stockholm (T-Thorildsplan).

9.00-9.15 Margareta Ahlström, prefekt för Specialpedagogiska institutionen, hälsar välkommen.

9.15-10.15 Gunnar Berg, professor vid Mittuniversitetet, föreläser om "Specialpedagogik och skolans ledarskap". Specialpedagogik och skolans ledarskap (387 Kb)

10.15-10.30 KAFFE

10.45-11.45 Paneldiskussion utifrån olika aspekter och perspektiv på specialpedagogik och skolans ledarskap med Gunnar Berg, Lena Spiik, Gabriella Ekström, Lars W Gustafsson, Åsa Rehnberg och moderator.

11.45-13.00 Lunch på egen hand

Eftermiddagen genomförs i tre parallella sessioner:

  • forskare och forskning vid Specialpedagogiska institutionen,
  • verksamheter vid Specialpedagogiska skolmyndigheten,
  • olika aspekter av ledarskapets betydelse för specialpedagogiska frågor presenterat av fyra rektorer.

1) Fyra rektorer presenterar sina skolors arbete

Dahlströmssalen

13.00-13.45 Gabriella Ekström, rektor, Stordammsskolan. Jag är bra och du är bra... så är det bara (2452 Kb)

13.45-14.30 Carl Gustaf Carlsson, rektor, Häverögymnasiet.
Ledarskap och lärande inom yrkesutbildning.

14.30-15.00 FRUKTPAUS

15.00-15.30 Eva Norén Hällkvist, enhetschef, familjecentralen Bromma. Ledarskapets betydelse för att anpassa det specialpedagogiska stödet efter användarnas behov.

15.30-16.00 Ebba Wannegård, rektor, Hasselskolan. Hammarbymodellen – Hasselskolans samarbeten internt och externt för att förebygga och stödja barn/elever och familjer. Hasselskolans samverkansprojekt (405 Kb)

2) Specialpedagogiska institutionen presenterar forskning och projekt

Husénsalen

13.00-13.45 Bozena Hautaniemi, lektor, Specialpedagogiska institutionen. Att delta i omvärlden trots svåra flerfunktionsnedsättningar

13.45-14.30 Magnus Magnusson, lektor, Specialpedagogiska institutionen. Defektologi och specialpedagogik - nya vindar i öst.

14.30-15.00 FRUKTPAUS

15.00-16.00 Mats Myrberg, professor, Christine Cox Eriksson, doktorand och Karin Dahlin, doktorand, Specialpedagogiska institutionen. Interventionsprojektet SPRINT. SPRINT-projektet (222 Kb)

3) Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar delar av sin verksamhet

Tillbergsalarna

13.00-13.45 Lennart Rådbrink, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten/SPSM. Vad krävs av specialpedagogiken för att möta skola 2011?

13.45-14.30 Stefan Bonn, Dan Alberyd och Tord Söderqvist, rådgivare SPSM IT och specialpedagogik/Skoldatatek. IT och specialpedagogik (2351 Kb)

14.30-15.00 FRUKTPAUS

15.00-15.30 Lena Öberg och Monica Ytterbergh, rådgivare, SPSM.
Ett bra redskap för gott ledarskap, SYNGUIDEN FÖRSKOLA

15.30-16.00 Gunilla Salo, rådgivare, SPSM. Förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. Vad krävs på organisationsnivå? Tre nödvändiga förutsättningar för att motverka läs- och skrivsvårigheter (251 Kb)

V Ä L K O M N A!

Presentation av medverkande och föreläsare

Ahlström, Margareta, Fil.dr i psykologi, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut, prefekt Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Alberyd, Dan, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Berg, Gunnar, professor, Mittuniversitetet, Sverige.

Bonn, Stefan, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Carlsson, Carl Gustaf, FD, rektor på ett yrkesgymnasium i Norrtälje kommun. Tidigare forskare och lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Cox Eriksson, Christine, doktorand i SPRINT projektet, specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Dahlin, Karin, doktorand i specialpedagogik med forskningsområdet arbetsminne, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ekström, Gabriella, författare och prisbelönad rektor vid Stordammens skola i Uppsala.

Hautaniemi, Bozena , Fil.dr i pedagogik, leg.psykolog, universitetslektor i specialpedagogik, studierektor för forskarutbildningen, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Magnusson, Magnus, universitetslektor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Myrberg, Mats, professor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Norén Hällkvist, Eva, enhetschef, enhetschef för Familjecentralen med förskolor och resursgruppen för specialpedagogisk handledning, inom verksamhetsområdet förskola i Bromma.

Rehnberg, Åsa, undervisningsråd, Tillsyn och kvalitetsgranskning, Enhet Stockholm Öster, Skolinspektionen.

Rådbrink, Lennart, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Salo, Gunilla, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

Spiik, Lena, enhetschef.

Söderqvist, Tord, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.

W Gustafsson, Lars, chef för Wäsby Välfärd, Upplands Väsby.

Wannegård, Ebba, rektor, Hasselgårdsskolan.

Ytterbergh, Monica, rådgivare Specialpedagogiska
Skolmyndigheten/SPSM.

Öberg, Lena, rådgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten/SPSM.