Specialpedagogiska institutionen inbjuder till Specialpedagogikens dag

Onsdagen den 11 mars 2009 i Stockholm, Campus Konradsberg

 

Program

9.00–9.30 Margareta Ahlström, prefekt för Specialpedagogiska institutionen, hälsar välkommen och presenterar institutionens verksamhet.

9.30–10.30 Rolf Helldin, professor vid Specialpedagogiska institutionen, föreläser om Specialpedagogik och inkludering – möjligheter och problem i historisk belysning.

10.30–11.00 Kaffe

11.00–11.45 Åsa Karle, regionchef, presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet och nya roll.

11.45–13.00 Lunch på egen hand

 

Eftermiddagens program är indelat i tre olika sessioner enligt följande: A VFU (sal J:204)

 

13.00–13.25 Kristina Rabell presenterar Specialpedagogiska institutionens ansvar för och organisation av VFU för studenter på avancerad nivå.

13.25–13.45 Katarina Arkehag, samordningsansvarig för VFU i Stockholm stad, presenterar stadens VFU organisation.

13.45–14.30 Bozena Hautaniemi, FD, och Jari Linikko presenterar VFU i praktiken och som en del i en kursplan för kurser på avancerad nivå.

14.30–15.00 Frukt

15.00–16.00 Öppet seminariesamtal om fortsatt VFU samverkan. Seminarieledare är Kristina Rabell, Katarina Arkehag, Bozena Hautaniemi och Jari Linikko. Specialpedagogiska institutionen (sal J:207)

13.00–13.25 Eva Heimdahl Mattson, docent vid Specialpedagogiska institutionen, presenterar institutionens forskare.

13.30–14.30 Fia Andersson och Inger Assarson: ”Flerspråkighet och funktionshinder”. Eva Siljehag: ”Förskolepedagogik och specialpedagogik”.

14.30–15.00 Frukt

15.00–16.00 Elisabeth Lundström: ”Ett barn är oss fött. Att bli förälder när barnet har en funktionsnedsättning”. Mara Westling Allodi: ”Delaktighet, socialt klimat och lärande i skolan”. C Specialpedagogiska skolmyndigheten (sal J:208)

13.00–13.45 Annika Skjöldevald, råd och stödchef, presenterar föreläsarna från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ann Jacobson och Wern Palmius, rådgivare: Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Nationellt projekt inom AKK. Alla ombord.

13.45–14.30 Gunilla Salo och Elisabeth Melin, rådgivare: Skriftlig kommunikation, svart- och punktskrift.

14.30–15.00 Frukt

15.00–15.30 Denho Özmen, rådgivare: Likvärdighet – ett sätt att tillämpa allas rätt till kommunikation.

15.30-16.00 Åsa Helmersson, Manillaskolan: Döva och hörselskadades behov av tvåspråkighet. Lokal: förmiddagen genomförs i K-aulan, Campus Konradsberg, Rålambsvägen 34 B. T-bana: Thorildsplan (grön linje) Buss: Västerbroplan (linje 4), Marieberg eller Wennerbergsgatan (linje 62)

Konferensdagen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade! Ingen föranmälan krävs.

 

V Ä L K O M N A!

Toura Hägnesten koordinator, Specialpedagogiskt nätverk