Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Specialpedagogikens dag är kostnadsfri och öppen för alla. Här presenterar våra forskare aktuell forskning tillsammans med olika samarbetspartners.

Årets tema: Problematisk skolfrånvaro

Huvudtalare i år är följande:

Föreläsning: ”Utanförskap i skolan”, med Gunilla Carlsson Kendall (leg. psykolog) och Anna Borg (skolsamordnare på KIND).    

Föreläsning: "International and Nordic Perspectives on School Absenteeism", med Trude Havik (FD).
____________________________________________________________________

Gunilla Carlsson Kendall är leg.psykolog och arbetar med handledning och utbildning för psykologer och pedagoger samt med utredningar av barn och ungdomar med olika typer av svårigheter. Gunilla har varit verksam som psykolog i 25 år och har arbetat både inom skola/förskola och på Karolinska sjukhuset Huddinge, i ett barnneurologiskt utredningsteam.

Anna Borg är specialpedagog och arbetar som samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). I dagsläget arbetar hon med ett flertal skolrelaterade projekt, varav de flesta handlar om att utbilda, handleda och fortbilda skolpersonal inom NPF med fokus på att utveckla högre systematik i skolans arbetssätt och metoder för utvärdering.

Trude Havik (FD) arbetar på Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning vid universitetet i Stavanger. Föreläsningen hålls på engelska och belyser sammansatta faktorer som ger kunskapsunderlag och reflektion för vidare arbete med skolfrånvaro. Trude Havik forskare om problematiskt skolfrånvaro och är bland annat författare till boken: Skolfraevare. 

____________________________________________________________________

Anmälan: Anmälan öppnar i januari, via länk här till Billetto.
Observera att du måste skapa ett konto på Billetto först innan du kan anmäla dig. Vidare information om detta får du på Billettos webbplats, när du klickat på länken för anmälan.

Preliminärt program:  Preliminärt program (402 Kb)