Måla i förskolan

Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Specialpedagogikens dag är kostnadsfri och öppen för alla. Här presenterar våra lärare och forskare aktuell forskning tillsammans med olika samarbetspartners.

TEMA 2019: Lek, musik, bild och kreativ lek.
Vilken plats kan dessa ha inom specialpedagogiken?

Specialpedagogikens dag firar sitt 10-årsjubileum med ett program som riktar sig mot

  • internationell forskning med innovativa studier om musik och neurovetenskap
  • ett skolprojekt om kreativt lekfullt lärande som inspirerar specialpedagogiska projekt i vår kontext
  • en ny systematisk översikt om lekens betydelse för sociala relationer
  • ett specialpedagogiskt projekt för att stödja delaktighet, lek och samspel i förskolan för barn i behov av stöd.

Aktuellt program samt anmälningslänk kommer att publiceras runt den 15 januari.