Särskolans kunskapsuppdrag och formativ bedömning som redskap för kunskapsutveckling

Onsdag 30 januari 2013. Diana Berthén, lektor vid Specialpedagogiska institutionen, föreläser om hur särskolans uppdrag har förändrats från omsorgsinriktat till kunskapsutvecklande.

En god start – en ESO rapport om tidigt stöd i skolan

Camilo von Greiff, forskningsledare vid SNS (Studieförbundet Närlingsliv och Samhälle, Fil.dr i nationalekonomi) presenterar rapporten om hur samhällets insatser för barns utveckling kan säkerställa att alla barn kan lyckas i skolan. Föreläsaren diskuterar också om det är möjligt att tidigare identifiera barn som riskerar att hamna på efterkälken, under vilka omständigheter det är önskvärt att göra det och vilka åtgärder som är lämpliga för barn som uppvisar ett stödbehov.

Vad händer med likvärdigheten i svensk skola?

Föreläsare Jonas Sandqvist, undervisningsråd på Skolverket presenterar resultat och slutsatser ur rapporten 'Vad händer med likvärdigheten i svensk grundskola?'. Bland annat kommer frågor så som 'Har familjebakgrunden fått en större betydelse för elevernas skolresultat?' och 'Hur påverkar det fria skolvalet likvärdigheten?' att behandlas.

Obesvarade frågor inom läsforskning

Professor Pekka Niemi från Åbo universitet behandlar frågor inom läsforskning som t.ex: 'treatment resisters', försvinnande effekter av framgångsrika interventioner, svårigheten att förklara variation inom läsförståelse.