What’s on your mind? Private events from a behavioral point of view

Välkommen till en öppen föreläsning med Professor John Moore från University of Wisconsin, Milwaukee, USA.
(föreläsningen hålls på engelska)

Datum: 22 januari 2016 14:30 - 22 januari 2016 16:00
Plats: Frescati Hagväg 8, rum U10

Anmälan: Din anmälan mejas till johnmoore@specped.su.se senast den 20 januari.

Arrangör: Lise Roll-Pettersson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.