Foto: Jens Olof Lasthein

 

Den 9 mars 2022 välkomnar vi alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor till vårt årliga evenemang Specialpedagogikens dag. Årets tema "Delaktighet och lärande under pandemin" handlar både om vilka utmaningar vi har haft och om vad vi kan lära oss för framtiden, utifrån lärare, föräldrar och elevers perspektiv.

Konferensen ges online. Specialpedagogiska institutionens lärare, forskare och kollegor från andra lärosäten i Sverige och internationellt presenterar forskning och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för programinnehållet i ett av två spår på eftermiddagen.

Programmet kommer bland annat att innehålla Ingrid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs universitet, som talar om pandemins påverkan på förskolebarn, docent Lisa Thorell, Karolinska institutet, föreläser om effekterna av distansundervisning i sju europeiska länder, Björn Öckert, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiksk utvärdering, IFAU, tar upp frånvaro från skolan under pandemin och hur resultaten kan komma att påverkas och universitetslektor Ellen Nesset Mælan, Inland Norway University of Applied Sciences, berättar om norska studenters erfarenheter av hemundervisning.

Information om hur du anmäler dig till Specialpedagogikens dag 2022 läggs upp på den här sidan inom kort.