Föräldraskap med särskilda utmaningar – en longitudinell studie om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning

Att få vara med och ta del av några föräldrars upplevelser och erfarenheter under en lång tid har varit mitt privilegium. Mellan åren 1996 och 2004 intervjuade jag 30 föräldrar om sina upplevelser av att bli förälder när barnet har en funktionedsättning. Det skedde i olika projekt och resulterade 2007 i en avhandling med titeln "Ett barn är oss fött". Ända sen dess har jag haft en önskan om att få intervjua föräldrarna på nytt, vilket blev verklighet 2012/2013. Då intervjuades 18 av dessa 30 föräldrar. Det betyder att intervjuerna skedde mellan 8 till 16 år senare.

De tankar, upplevelser och erfarenheter som föräldrarna rikligen delat med sig av presenteras nu i en rapport med titeln: "Föräldraskap med särskilda utmaningar" (Working Paper 1:2016). Rapporten handlar bland annat om mötet med skola, habilitering och övrig omgivning, om vardagen med barnet, syskon, kompisar och fritid och om tankar om framtiden. Läs och begrunda!

/Elisabeth Lundström