Inom ramen för kursen ”Områdesöversikt över internationell forskning”, i masterprogrammet i specialpedagogik, genomförde en grupp studenter under höstterminen 2015 olika fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i 9 olika utbildningssystem/länder på uppdrag av 2015 års Skolkommission. De länder man undersökte var: Australien (WA/NSW), Finland, Kanada (Ontario), Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Skottland, Tyskland och USA (North Carolina). Handledare för arbetet har varit professor Mara Westling Allodi, Specialpedagogiska institutionen.

Lista över våra Working Paper