• Westling Allodi, M., Dahlin, K. & Axelsson, M. (2016). "Språket - det tar lite tid att lära sig". Utvärdering av försöksverksamhet gällande 105 timmar extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Working Paper Serie, 4:2016, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
  Working Paper 4:2016 (2045 Kb)

 • Westling Allodi, M. (2016) Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt - en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska insatser och särskilt stöd. Working Paper Serie, 3:2016, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
  Working Paper 3:2016 (564 Kb)

 • Albinsson, M., Back, M., Björk, M., Bushby, T., Jacobsson, C., Lantz, M., & Hallberg, L., Klemets, A., Skoglöw, C., Strömbäck, A. (2016). Kartläggning av särskilt stöd och tidiga insatser. Fallstudier av internationella utbildningssystem. Working Paper Serie, 2:2016, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
  Working Paper 2:2016 (2803 Kb)

 • Lundström, E. (2016). Föräldraskap med särskilda utmaningar - en longitudinell studie om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning. Working Paper Serie, 1:2016, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
  Working Paper 1:2016 (1834 Kb)