Sedan 2013 finns Specialpedagogiska institutionen i Frescati. Innan dess var vi lokaliserad till Lärarhögskolans lokaler i Konradsberg, Stockholm.

Här bredrivs undervisning på grund, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det specialpedagogiska området. 

Frescati Hagväg 10
Huset på Frescati Hagväg 10 ritades av arkitekten Gunnar Forszén (1908-1966) och byggdes i mitten av 1950-talet för att inrymma Skogshögskolans bibliotek. Lokalerna övertogs på 1980-talet av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, som var ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik och ett nationellt ansvarsbibliotek inom dessa områden, med ursprung i Pedagogiska biblioteket som startade 1885. Här fanns bland annat en unik samling skolböcker från 1700-talet och framåt.