Organisation

Organisation

Specialpedagogiska institutionen leds av prefekt, ställföreträdande prefekt och en institutionsstyrelse. För ledning av det operativa arbetet svarar ledningsgruppen som utöver prefekt och sf. prefekt inrymmer vetenskaplig ledare, studierektorer samt den administrativa chefen.

Funktionsbrevlåda

Institutionens officiella e-postadress: info@specped.su.se

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-12 07 64 20

Hitta till oss (Karta)