Prefekt: Diana Berthén
Stf prefekt: Helena Hemmingsson
Administrativ chef: Isolina Kjellin

Studierektorer
Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet: Jari Linikko
Utveckling av Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen: Gabriella Höstfält

Fristående kurser (GN) och Lärarprogramskurser: Mina Sedem

Fristående kurser (AN) och kurser för en Masterexamen i specialpedagogik: Hanna Hau

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd: Lise Roll Pettersson

Forskarutbildningen: Jenny Wilder

Administrativ studierektor: Jennie Graflund