Ledningsgruppen vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Helen Knutes Nyqvist, Jennie Graflund, Isolina Kjellin, Diana Berthén, Jenny Wilder.Nedre raden: Helena Hemmingsson, Jari Linikko, Hanna Hau. (På bilden saknas Lise Roll Pettersson och Gabriella Höstfält).

 

Prefekt: Diana Berthén
Stf prefekt: Helena Hemmingsson
Administrativ chef: Isolina Kjellin

Studierektorer
Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet: Jari Linikko
Utveckling av Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen: Gabriella Höstfält

Fristående kurser (GN) och Lärarprogramskurser: Helen Knutes Nyqvist

Fristående kurser (AN) och Masterprogram i specialpedagogik: Hanna Hau

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd: Lise Roll Pettersson

Forskarutbildningen: Jenny Wilder

Administrativ studierektor: Jennie Graflund