Institutionsstyrelsens medlemmar för perioden 2018-01-01 --- 2020-12-31

Prefekt Diana Berthén
Stf. prefekt Mara Westling Allodi

Ordinarie ledamöter
Hanna Hau (lärare/forskare)
Helena Hemmingsson (lärare/forskare)
Gabriella Höstfält (lärare/forskare)                                   
Lise Roll Pettersson (lärare/forskare)
Heidi Selenius (lärare/forskare)
Jenny Wilder (lärare/forskare)
Aksel Friberg (TA-representant)
Malin Lönnerblad (Doktorandreprepresentant) Mandatperiod t.o.m. 2018-07-31.
Emma Magnusson (Studentrepresentant) Mandatperiod t.o.m. 2018-07-31.

Suppleanter
Liz Adams Lyngbäck (lärare/forskare)
Mina Sedem (lärare/forskare)
Frida Hager (TA-representant)
Hampus Bejnö (Doktorandreprepresentant) Mandatperiod t.o.m. 2018-07-31.
______________________________________________________________________

Institutionsstyrelsens sekreterare: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se