Institutionsstyrelsens medlemmar för perioden 2018-01-01 --- 2020-12-31

Prefekt Diana Berthén
Stf. prefekt Helena Hemmingsson

Ordinarie ledamöter
Hanna Hau (lärare/forskare)
Gabriella Höstfält (lärare/forskare)                                   
Lise Roll Pettersson (lärare/forskare)
Mina Sedem (lärare/forskare) (tjänstgörande suppleant för Helena Hemmingsson)
Heidi Selenius (lärare/forskare)
Jenny Wilder (lärare/forskare)
Aksel Friberg (TA-representant)
Rasmus Andersson (Doktorandreprepresentant) Mandatperiod t.o.m. 2020-07-31.
VAKANT (Studentrepresentant) Mandatperiod t.o.m. 2020-07-31.

Suppleanter
Liz Adams Lyngbäck (lärare/forskare)
Frida Hager (TA-representant)
David Backlund (Doktorandreprepresentant) Mandatperiod t.o.m. 2020-07-31.
______________________________________________________________________

Institutionsstyrelsens sekreterare: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se