Aino Collmar Fröding (studievägledare/kursadministratör)
(tjänstledig 80%)
Tfn: 08-12 07 60 09
E-post: aino.collmar-froding@specped.su.se

Aksel Friberg (kursadminstratör)
Tfn: 08-1207 6493
E-post: aksel.friberg@specped.su.se

Jennie Graflund (adm. studierektor)
Tfn: 08-1207 6407
E-post: jennie.graflund@specped.su.se

Frida Hager (studievägledare/internationell koordinator)
Tfn: 08-1207 6433
E-post: frida.hager@specped.su.se

Isolina Kjellin (ekonom/vik.adm.chef)
Tfn: 08-1207 6024
E-post: isolina.kjellin@specped.su.se

Stefan Klang (vaktmästare/tekniker)
Tfn: 08-1207 6494
E-post: stefan.klang@specped.su.se

Eva Lundin (administratör/webbansvarig)
Tfn: 08-1207 6414
E-post: eva.lundin@specped.su.se

Joel Lundström (kursadministratör)
E-post:

Jovana Martic (kursadministratör)

Lini Yin Olofsson (kursadministratör)
Tfn: 08-1207 6456
E-post:

Jenny Stoltz (kursadministratör/personalhandläggare)
Tfn: 08-1207 6419
E-post: jenny.stoltz@specped.su.se