Institutionsstyrelsen
Prefekt, stf. prefekt, forskare/lärare, TA-personal, studentrepresentanter.

 

Ledningsgruppen
Prefekt, stf. prefekt, administrativ chef, studierektorer.

 

Utbildning
Studierektorer, administrativ studierektor, forskare/lärare.

 

Forskning
Kontaktpersoner för de olika forskningsområdena, forskningsgruppansvariga, forskare/ doktorander.

Administration
Ekonom/administrativ chef, IKT-pedagog, informatör/ webbansvarig, internationell koordinator, IT-support, personalhandläggare, studievägledare, utbildningsadministratörer, vaktmästare.

Kurser och program:

* Grundnivå – fristående kurser
* Avancerad nivå – fristående kurser, Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet, Masterprogram.   
* Forskarnivå – forskarutbildning,
Forskarskola.

Fem forskningsområden:

1. Etiska och politiska frågor om olikhet och funktionsnedsättning,
2. Delaktighet och lärande,
3. Lärandemiljöer och didaktisk utveckling,
4. Specialpedagogik och yngre barn,
5. Specialpedagogik, skola och profession. Inkludering i spänningsfältet mellan policy och praktik.

Ansvarsområden:
* Ekonomi- och personal
* Information och webb
* Internationella kontakter
* Intern service och teknik
* Studieadministration
* Studievägledning
* VFF