Det finns i den svenska skolan en klar gräns mellan förskola och grundskola, och övergången mellan dessa två känns mycket svag menar Mara Westling Allodi professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. I en intervju på Stockholms stads webbplats berättar hon om några av de hinder, som hon upplever finns i systemet.

Det är främst strukturerna i dessa utbildningssystem och policyer som blir ett problem för de barn som behöver extra stöd. Det har funnits starka ambitioner från samhällets sida att förbättra mycket, men de har inte alltid varit ändamålsenliga. I Läroplanen 1994 sattes det upp en gräns om att alla elever måste klara uppsatta mål för att kunna gå vidare. En fråga hon ställer sig är om alla elever verkligen behöver nå samma mål samtidigt?

Läs mer:http://pedagog.stockholm.se/elever-i-behov-av-sarskilt-stod/tidiga-insatser-ar-det-viktigaste-for-eleverna-/