Foto: Rebecca Albrecht.

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten har nominerat professor Susan Sandall till årets hedersdoktor i Specialpedagogik, en utmärkelse som tilldelas framstående forskare som på ett utmärkt sätt bidragit till universitets forskning och utbildning.

Susan Sandall är Professor of Special Education vid University of Washington i Seattle och har bedrivit forskning och utveckling av specialpedagogiska anpassningar i förskolan. Hon är projektledare för the National Center on Quality Teaching & Learning, har varit co-projektledare för Head Start Center for Inclusion och har medverkat i Division of Early Childhood.

Hon har utvecklat effektiva specialpedagogiska anpassningar i inkluderande miljöer och fått utmärkelser för sina insatser inom specialpedagogik för yngre barn, tidiga interventioner för barn med funktionsnedsättning, professionell kompetensutveckling, och evidensbaserad pedagogik. Hennes modeller är användbara och leder till förbättringar för barn med funktionsnedsättning, vilket visar hennes djupa förståelse av pedagogiska situationer och lyhördhet för barnens behov och lärarnas erfarenheter.

Hennes erfarenheter av tillämpad forskning och implementering berikar forskarskolan i specialpedagogik som koordineras av Stockholms universitet.  

Promovering

Utmärkelsen kommer att tilldelas vid installations- och promotionshögtiden som äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus fredagen den 28 september 2018.

Värd för hedersdoktor Sandall är Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen, e-post  mara.allodi@specped.su.se

Susan Sandall - honorary doctor at the Department of Special Education

The Faculty of Social Sciences has nominated professor Susan Sandall to be awarded a Honorary Doctor title in Special Education, a reward conferred to distinguished scholars who have contributed in distinctive ways to the University’s activities in research and education.

Susan Sandall is Professor of Special Education at University of Washington Seattle and has conducted research on special education in early childhood education. She is project leader of the national Center on Quality Teaching & Learning, co-project leader in Head Start Center for Inclusion and contributed to Division of Early Childhood.

She has developed effective special educational adaptations in inclusive settings and has been awarded for her achievements in special education for young children, early interventions for children with disability and special educational needs, professional development, and evidence-based practices. Her models are suitable and beneficial for children with disability, building on her deep knowledge on pedagogical situations and attunement to both children’s needs and teachers’ experiences. 

Her experiences of applied research and implementation enrich the Research School in Special Education hosted by Stockholm University.    

Doctoral Award Ceremony

The honorary doctorates are conferred at the University’s Installation and Conferment Ceremony on 28 September 2018.

Host for Honorary doctor Susan Sandall is Mara Westling Allodi, professor at the Department of Special Education, mara.allodi@specped.su.se