Barn med vuxen
Foto: Mostphotos

I en ny studie undersöker Birgitta Herkner, universitetsadjunk, Specialpedagogiska institutionn, Stockholms universitet, variationerna i barns språkförmåga innan de börjar skolan i relation till kön och den socioekonomisk status där de bor. 

Läs artikeln Reading Development among Swedish Children: The Importance of Contextual Resources and Language Ability