Läs mer om deras upplevelser som MFS-stipendiater.