Doktoranden Jude Tah har beviljats 398 367 euro från Erasmus + och National Agencies för ett nytt samarbetsprojekt.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan områdena utbildning, hälsa och social omsorg och utförs av Oslo Metropolitan University, Queens University Belfast, Edinburgh Napier University, University of Hertfordshire, University of Oradea and The Maria Grzegorzewska University och Stockholms universitet, med SU som projektansvarigt lärosäte. Projektet handlar om social inkludering av barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.