Utbildningen har sitt fokus på, och ska ge en fördjupad kompetens inom, tillämpad beteendeanalys (TBA) och autismspektrumtillstånd. Här kommer man att kritiskt få granska forskning samt utforma interventioner grundat på både forskning och evidensbaserad praktik, där också behov och förutsättningar hos individen och dennas kontextuella miljö vägs in. Programmet är indelat i fyra olika delar med kurser inom huvudområdet specialpedagogik med inriktning TBA, vetenskapsteori och forskningsmetod, examensarbete samt valbara kurser som även kan läsas vid annan institution eller lärosäte. Kurserna ger en god kunskap om autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, single-case forskningsdesign, en teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, funktionella analyser och kartläggningar. Stort fokus kommer att ligga vid etiska frågor kopplat till evidensgranskning och implementering.

 - Detta masterprogram är speciellt utformat för att möta behovet av kompetenta forskande praktiker. Målsättningen är att ge studenterna en gedigen grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom förskola, skola, habilitering och elevhälsovårdsteam, säger professor Lise Roll-Pettersson.