Målet med detta forskningsprojekt är att utveckla nyanserad information om levnadsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättningar. De är personer med mycket begränsad intellektuell och kommunikativ förmåga som vanligtvis har tillhörande medicinska tillstånd. En grundläggande fråga som väcks är hur samhället kan engagera sig med personer med flerfunktionsnedsättningar på ett sätt som säkerställer deras värdighet som individer och förbättra deras välbefinnande.

Första delen av projekt är en etnografisk studie som ska dokumentera hur människor med flerfunktionsnedsättningar faktiskt lever i vardagen, se hur de behandlas och tala med sina vårdgivare. Vi ska dokumentera praxis som möjliggör (eller inte) ett bra liv för personer med flerfunktionsnedsättningar i vårdsystemet, som i slutändan dikterar vilka typer av liv de lever. Vilken typ av värde ges de av de personer som arbetar med dem närmast?

Ett övergripande mål i den andra delen av studien är att belysa den roll som kulturella uppfattningar om personskap, värdighet, funktionshinder och beroende spelar i skilda ideologier och praktiker. Ett sådant fokus möjliggör en noggrann analys av de många etiska frågorna som frammanas av personer med flerfunktionsnedsättningar; frågor som har en djupgående inverkan på hur de har möjlighet att leva ett liv med värdighet.

Projektledare: professor Simo Vehmas vid Specialpedagogiska institutionen,