Blivande speciallärare och specialpedagoger ska lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tycker regeringen och föreslår nya examensmål. Inte helt lätt, befarar lärosäten. Drygt fem procent av landets barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom adhd och autismspektrumtillstånd. Samtidigt visar flera rapporter att lärare saknar kunskap om hur de ska bemöta dessa elever. Därför föreslår regeringen att nya mål införs i utbildningarna till specialpedagog och speciallärare. De nya delarna ska omfatta motsvarande 15 högskolepoäng på de 90 poäng långa utbildningarna. Det blir upp till varje lärosäte att stuva om i innehållet.
- En svår ekvation, konstaterar Diana Berthén, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer i tidningen "Specialpedagogik".