Internationellt jämförande pedagogik – en introduktion är en ny bok av 
Barbara Schulte och Wieland Wermke.

Skola och utbildning utformas på olika sätt i olika länder. Samtidigt har globaliseringen blivit en viktig del i hur vi tänker och genomför utbildning. Sverige och andra länder påverkas i allt större utsträckning av globala rankningar av utbildningssystem, såsom PISA-undersökningen. I många utvecklingsländer är utbildning dessutom förknippad med biståndspolitikens villkor.

Hur kan vi förstå skillnader och anpassningsprocesser i världens olika utbildningsystem? Varför började man överhuvudtaget att jämföra olika utbildningskontexter och hur genomför man bra forskning om utbildning utifrån ett internationellt jämförande perspektiv? Boken Internationellt jämförande pedagogik vill ge svar på dessa frågor.

I bokens första del beskriver författarna forskningsfältet och ger en översyn över olika forskningstraditioner och deras viktigaste metodologiska och teoretiska ingångar. I den andra delen presenterar och kommenterar de fem studier som kan användas som en metodologisk vägledning för hur man kan förstå och själv genomföra internationellt jämförande studier om skola och utbildning.

Mer information om boken