Antologi, specialpedagogik för lärare

Boken speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande och gör alla elever delaktiga. Antologin bidrar till att aktualisera kunskap om alla barns och ungdomars utveckling och behov och integrerar dem i gynnsamma undervisningspraktiker.

Mara Westling Alodi, proffesor på Specialpedagogiska institutionen är redaktör för boken. Medförfattare är flera andra medarbetare på institutionen, som Helena Hemmingsson, Mina Sedem, Heidi Selenius, Hanna Ginner Hau, Eva Siljehag, Eva Berglund, Erika Baraldi och Kim de Verdier tillsammans med nationella och internationella kollegor.

Specialpedagogik för lärare