Teacher Stress and Students’ School Well-beingTeacher Stress and Students’ School Well-being: the Case of Upper Secondary Schools in Stockholm
Ny artikel i Scandinavian Journal of Educational Research av Joacim Ramberg.

Studien handlar om sambanden mellan lärares upplevda stressnivåer och elevers välmående i gymnasieskolan.

Länk till artikeln:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1623308