Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar.

Skolportens magasin samtalar med Nihad Bunar i nummer 1/2021.