Doktorandtjänster med inriktning mot Tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren.

Samtliga doktorandanställningar kommer att ingå i en multidisciplinär forskarskola, finansierad av Vetenskapsrådet och som koordineras av Stockholms universitet i samarbete med fyra andra lärosäten: Forskarskola i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren (Doctoral programme in Special Education directed towards Early Interventions in Early Childhood Education).

Syftet med forskarskolan är att bidra till ökad forskningskunskap om hur man kan förebygga och arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling. Forskarskolan utvecklar förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar.

Doktoranderna kommer att utveckla:

  1. multidisciplinära teoretiska och metodologiska kunskaper,
  2. förmågan att integrera modeller och samverka med olika professioner,
  3. utveckla specialiserad kunskap i ett särskilt fält,
  4. utveckla färdigheter att bedriva tillämpad forskning i förskola och skolans tidiga år, för att stödja delaktighet, utveckling och lärande för barn i behov av särskilt stöd.

Länk till mer information om ansökan