Bakom studien ligger Joacim Ramberg, docent vid Specialpedagogiska institutionen, tillsammans med kollegor från Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Studien, som uppmärksammas i en artikel i Skolvärlden, bygger på svar från cirka 2700 högstadielärare på kommunala och privata skolor i Stockholm. 
 
– Studien visar att lärare upplever en lägre stress om de samtidigt känner en hög känsla av sammanhang, säger Joacim Ramberg. Vi har även undersökt om kollegernas känsla av sammanhang påverkar den enskilde lärarens stressnivå.

Läs artikeln i Scandinavian Journal of Public Healt: Job strain and sense of coherence: Associations with stress-related outcomes among teachers

Läs i Skolvärlden: Granskning: 3 av 4 lärare är för hårt belastade.

Högstadieelever
Foto: Mostphotos