Forskarskolan har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren och hoppas kunna bidra med ökad forskningskunskap om hur man kan förebygga och arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling i det svenska utbildningssystemet. Forskarutbildningen ska utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar.

Syftet med Forskarskolan i Specialpedagogik är att utveckla kunskap för att kunna erbjuda mer effektiva insatser, vilket efterfrågas i utbildningssystemet och i samhället. Forskarskolan kommer att rekrytera doktorander med specialpedagogisk bakgrund, med anknytning till deras studier i existerande forskningsmiljöer och multidisciplinära projekt, vilket bidrar till en konsolidering och expansion av detta forskningsfält.  

Doktoranderna kommer att utveckla 

  • multidisciplinära teoretiska och metodologiska kunskaper
  • förmågan att integrera modeller och samverka med olika professioner
  • utveckla specialiserad kunskap i ett särskilt fält
  • utveckla färdigheter att bedriva tillämpad forskning i förskola och skolans tidiga år, för att stödja delaktighet, utveckling och lärande för barn i behov av särskilt stöd.

Forskarskolan kommer att fungera som ett samarbete och nätverk mellan lärosätena och de medverkande forskningsmiljöerna från respektive lärosäte, vilket borgar för en hög kvalitet i forskarutbildningen både när det gäller kurser, handledning och högre seminarier.

Forskarskolan i specialpedagogik kommer att erbjuda  forskarutbildningskurser och seminarier till befintliga doktorander som bedriver projekt som passar inom skolans profil och till nyligen antagna doktorander.

Varför en forskarskola: Intervju med Mara Westling Allodi

Doktorandtjänster

De kommande doktorandtjänsterna i Specialpedagogik på Stockholms Universitet är reguljära doktorandtjänster som finansieras under 4 år vid heltid med fakultetsmedel upp till doktorsexamen. Denna forskarskola - till skillnad från andra forskarskolor - anställer inte s.k. kommundoktorander som finansieras av kommuner upp till licentiatexamen, utan utlyser reguljära doktorandtjänster med fullfinansiering.

Tjänsterna kommer att annonseras snart genom Stockholms universitets annonser om lediga jobb.

http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser