Vuxen leker med litet barn


Kvantitativa studier av föräldrarnas upplevelser har tidigare rapporterat om förhöjda nivåer av depressionssymtom, posttraumatisk stressstörning och ångest hos föräldrarna.

En ny undersökning har studerat hur situationen ser ut för föräldrar till barn födda väldigt tidigt i Sverige, under det första året hemma. 

Läs artikeln om undersökningen

Erika Baraldi
Mara Westling Allodi
Stöd till extremt prematurfödda barn - En tidig föräldrabaserad intervention
SPIBI  Stockholm Preterm Interaction-Based Intervention