Läs mer om Joacim Rambergs skolforskning:

– Vi har sett att en tredjedel av eleverna skolkat minst en hel dag under det senaste läsåret. Resultaten är tydliga när det gäller skolans påverkan. Om det finns ett starkt ledarskap med tydliga visioner och målsättningar som sipprar ner till lärarna och till skolans kultur så har det en kraftig påverkan på graden av skolk på skolan. Där det finns en samsyn bland lärarna kring hur de arbetar, där lärarna har tydliga förväntningar på eleverna och ger snabb återkoppling skolkar eleverna mindre, även när vi har kontrollerat för andra tänkbara faktorer på individnivå som elevernas familjestrukturer och utbildningsbakgrunder.

https://lararnastidning.se/ett-gott-och-tydligt-ledarskap-ger-mindre-skolk/

Ur en artikel publicerad i Lärarnas tidning den 3 december 2018.