Den vetenskapliga tidskriften European Journal of Special Needs Education meddelar att artikeln “Which students need accommodations the most, and to what extent are their needs met by regular upper secondary school? A cross-sectional study among students with special educational needs” är en av tidskirftens mest nedladdade publikationer under förra året.

Läs artikeln.