Ny artikel i Journal of Autism and Developmental Disorders av Ulla Ek, Elisabeth Fernell och Kim de Verdier.

Artikeln bygger på intervjuer med föräldrar till barn med blindhet i kombination med autism, med och utan intellektuell funktionsnedsättning, och handlar om deras upplevelser av familjens vardagsliv, utmaningar när det gäller utredning och diagnostik, samt upplevelser av stödet till familjerna.

https://rdcu.be/boRFa